Team

Herr Matthias Bauder

Inhaber, Apotheker

Frau Birgitta Zellhuber

Apothekerin

Frau Sanela Ibrahimovic

Apothekerin

Frau Stefanie Kiss

PTA

Frau Julia Hauser

PTA

Frau Margarete Thalheimer

PTA

Frau Ingrid Klemmer

PTA

Frau Anna Ebers

PTA

Frau Sabrina Nemec

PTA

Frau Suzana Dyk

PTA

Herr Faris Ibrahimovic

Praktikant

Frau Dilek Kumru

PKA